TwitterLinkedIn
Polski / English

Adres 
ul. Chopina 29/9A, 20-026 Lublin

Napisz do nas
rada@konsorcjumbgp.pl

Eksperci

Poznaj naszych nowych ekspertów:

dr Marta Wachowicz (plazma kosmiczna)

dr nauk fizycznych (specjalizacja plazma kosmiczna); stopień naukowy doktora uzyskała w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ekspert ds. komercjalizacji wyników naukowych i zarządzania własnością intelektualną z szerokim doświadczeniem w sektorze wysokich technologii. Posiada wykształcenie w zakresie ochrony własności intelektualnej i zarządzania w sferze B+R (m.in. ukończone Studia Podyplomowe: Science – Management - Commercialization na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii, Metody Wyceny Spółek Kapitałowych na SGH w Warszawie czy Zarządzanie B+R  w Nauce na WIT w Warszawie). Obszarem zainteresowań zawodowych są zagadnienia transferu technologii kosmicznych i wycena własności intelektualnej, jest autorem publikacji naukowych związanych z tą tematyką. W latach 2015 -2018 była Dyrektorem Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Polskiej Agencji Kosmicznej."


dr inż. Marek Bury (rzecznik patentowy)

doktor nauk technicznych (telekomunikacja), magister prawa. Zdobył wyższe wykształcenie w 2004 roku uzyskując dyplom magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na makrokierunku Informatyka, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja ze specjalnością Telekomunikacja – Radiokomunikacja i Radiolokacja oraz z dodatkowym profilem Telekomunikacja – Elektroakustyka i Telewizja. Stopień naukowy doktora uzyskał (z wyróżnieniem) na tym samym wydziale w 2009 roku. Magisterium z prawa uzyskał w 2017 roku w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. W latach 2009-2015 był pracownikiem naukowym na Politechnice Warszawskiej. Od 2009 jest polskim rzecznikiem patentowym a w 2013 zdał Europejski Egzamin Kwalifikacyjny i został wpisany na listę Europejskich Rzeczników Patentowych. Od 2010 roku pracuje jako rzecznik patentowy a od 2015 jest prezesem Bury & Bury Kancelarii Patentowej sp. z o.o. Zajmuje się sprawami patentów, głównie z zakresu elektrotechniki. Specjalizuje się w ochronie wynalazków realizowanych z zastosowaniem komputera (CII – ang. Computer Implemented Invention) oraz z dziedziny telekomunikacji, zwłaszcza radiokomunikacji. Jest autorem bądź współautorem licznych publikacji z dziedziny radioelektroniki i z dziedziny własności przemysłowej. Świadczy pomoc w zakresie oceny zdolności patentowej, opracowania strategii występowania o ochronę patentową w Polsce i poza jej granicami, oceny i wykazywania naruszenia patentu, a także unieważniania nieprawidłowo udzielonych patentów i praw ze wzorów użytkowych. Doradza w zakresie ochrony IP przy komercjalizacji wyników badań naukowych; szkolenie w tym zakresie przeszedł na uniwersytecie Stanforda w Kalifornii: Science – Management - Commercialization. W latach 2013-2017 był członkiem krajowej rady rzeczników patentowych. Od 2014 roku jest członkiem komitetu European Patent Practice przy Europejskim Instytucie Patentowym, przy czym od 2017 jest członkiem podkomitetu "Information and Communication Technologies".

Zespół ekspertów ds. bezpieczeństwa prawnego

dr hab. Wojciech Staszewski

(Prawo Europejskie i Międzynarodowe)

dr hab. Beata Kucia-Guściora

(Finanse i podatki)

dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL

(Ochrona danych osobowych)

dr hab. Hanna Witczak

(Prawo zobowiązań)

ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz

(Wartości i etyka w biznesie)

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

(Prawo spółek)

dr hab. Michał Domagała

(Prawo energetyczne)

dr hab. Paweł Nowik

(Prawo pracy)

ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

(Zarządzanie konfliktem, negocjacje, mediacje, arbitraż)

dr Katarzyna Mełgieś

(Prawo własności intelektualnej)

dr hab. Anna Haładyj

(Bezpieczeństwo ekologiczne)

mec. Tomasz Włostowski

(polityka handlowa, Lobbing)

W skład konsorcjum wchodzą

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij